A Wicca legismertebb irányzata

A Wiccának több ismert irányzata van. Ezek alapjaikban, hitvallásukban megegyeznek, csak szertartásrendjük, mitológiai hátterük különbözhet egymástól.
A leghíresebb irányzatok közé tartozik a már említett Gardner által alapított Gardneriánus Wicca. Ôk a természet közelségének fontosságát hangsúlyozzák. Közülük sok covenben meztelenül végzik a szertartásaikat, ami a csoporton belüli egyenlőségre utal. Ezt az irányzatot Skyclad-nek, Égbe Öltözöttnek is nevezik. Leghíresebb képviselői Doreen Valiente, Patricia C. Crowther és Monique Wilson, akik még Gardnertôl nyerték el beavatásukat.
Sokban hasonló az Alex Sanders által létrehozott Alexandriánus Wicca is, csak nagyobb hangsúlyt fektetnek a szertartásokra.Leghíresebb Alexandriánusok Janet és Stewart Farrar és dr. Vivianne Crowley.
A Tradicionális vagy Örökletes Boszorkányság a családi hagyományokra épül, általában titokban, zártan müködik. Leghíresebb Old George Pickingill.
A Szász Boszorkányság az angolszász tradíciókra épül. Istenpárja Freya és Wotan. Kidolgozója és jelenlegi vezetôje az amerikai Raymond Buckland.
Hasonló az északi (Nordic) vagy Germán Boszorkányság. A mágikus erejü rúnák erejét, a hôsök, harcosok kultuszát elevenítik fel. Istenként Odint, a germán mitológia fôistenét tisztelik.
A Dianikus Wicca a Wicca feminista irányzata. A Nagy Istennôt Diana néven tisztelik. Csak nôk lehetnek a tagjai. (Vannak leszbikus coveneik is.) Követôi közé tartozik a magyar származású Zsuzsanna Budapest (Mokcsay Zsuzsanna).
A Sámánisztikus Boszorkányság szintén erôsen feminista jellegü irányzat, táncokkal, zenéléssel, dobolással. Férfiak is tagjai lehetnek. Nagy súlyt fektetnek az Egység és az Egyensúly megértésére. Nincsenek vezetôik. Híres képviselôjük Shan, aki elôzôleg Dianikus csoport tagja volt.
A Tudományos Boszorkányság (Boszorkányság Mint Tudomány) szintén Amerikában jött létre. Vezetôje Laurie Cabot. A mágikus és parapszichológia tudományokat helyezik elôtérbe.
A Faery Tradition a tündér-hagyományokkal foglalkozik. Irányítója és vezetôje az amerikai Victor Anderson.
Az Amerikai Kelta Wicca hozzánk hasonlóan a kelta tradícióra építi rendszerét. Alapítója Jessica Bell. (Lady Sheba)

Wicca hagyományok:
A Wicca sokunk számára egyszemélyes vallás, amelyet könyvekből, előadásokból vagy az internetről tanultunk meg, majd személyes tapasztalatainkkal és magányos gyakorlással mélyítettünk el. Akadnak olyanok is, akik ligetekben, csoportosan vagy tanulókörökben tanulmányozzák a boszorkányvallást. Mások wicca családban nőttek fel, majd maguk is erre az útra léptek. Sokan annak rendje és módja szerint, előírt beavatással kerültek egy meghatározott ágazatot képviselő kovenbe. A wicca ágazatai a következők: Gardneriánus wicca: Gerald Gardner hagyományos irányzata, amely Aradiát tekinti az Úrnőnek és Cernunnost az Úrnak. A koven különböző beavatási fokozatokra tagolódik, a szertartásokat előírások szerint végzik, égruhában, azaz mezítelenül. Az irányzat alapját a rítusok, és a két nem szembenállása jelképezi. A kovenek nem fogadnak be többet 13 tagnál, s élükön a főpapnő és a főpap áll. A gardneriánusok szerint a boszorkánymesterséget kemény munkával kell elsajátítani, és rossz szemmel nézik az új idők önjelölt boszorkányait. Alexandriánus wicca: Formális, szervezett, neogardneriánus ágazat, amelyet Alex és Maxine Sanders alapított a 60-as években. Az alexandriánusokat és gardneriánusokat gyakran a klasszikus wicca képviselőinek nevezik. Angol hagyományos wicca: Ez is előírásokon alapuló, szervezett irányzat, amely a kelta hit- és istenvilágot a wicca gardneriánus ágazatával egyesíti. Kelta wicca: Ez az ágazat a kelta panteont és hitvilágot a zöld boszorkánysággal és a tündérmágiával társítja. Dianikus wicca: Nevét Diana istennőről kapta ez az Istennő-központú ágazat, amely kizárja a férfi istenségeket, és nem tart igényt beavatásokra. Bár a dianikus wiccát néha feminista, leszbikus mozgalomnak mondják, férfiak is működhetnek dianikus kovenekben. Tündér-wicca: Ez az ír ágazat a zöld boszorkányságon és a tündérmágián alapul. Teuton wicca: Nordikus hagyományt követő boszorkányirányzat, amely az északi és germán népek isteneit és jelképeit olvasztja magába. Családi hagyomány: Bizonyos családok nemzedékről nemzedékre adják tovább a boszorkányság titkait. Némelyik boszorkány úgy tartja, hogy a mesterség fortélyait egy élő rokonnak kell átadnia, csak ekkor állíthatja valaki, hogy “örökbe kapta” e hitvilágot és képességeket, függetlenül attól, hány boszorkányt tud felmutatni ősei között. A boszorkányság adománya néha átugrik egy nemzedéket, s a nagyszülőkről az unokákra öröklődik. Sokakat a nagymamájuk tanított meg a mesterség fogásira, akkor is, ha közben egyetlen szó sem esett a boszorkányságról. Azt hiszem, az örökölhetőség kérdése kitűnő kutatási terület lenne egy tudományos képzettségű boszorkány számára. Az ember aztán olyan társulásokkal is találkozik, amelyek léte merő ellentmondás, ilyenek az úgynevezett sátánista vagy keresztény kovenek. Hívhatják magukat akárhogyan, nem lehetnek wiccák, függetlenül attól, hogy jó szándékúak-e vagy sem.