A mágia fogalma

Alsó asztrális test: az a hordozó vagy közvetítő test, amelyben egy lény akkor létezik, ha már a fizikai teste meghalt, de a szelleme még itt maradt az anyagi világban, azaz nem sikerült átmennie a szellemvilágba. Az alsó asztráltest összefüggésben áll a tudat alacsonyabb síkjával, az alsó asztrális síkkal.

Alvajárás: igen mély hipnotikus állapot, amelyet az emlékezet kihagyása (amnézia) jellemez. Másik formája az éjszakai alvajárás.

Asztrális sík vagy világ: a fizikai sík vagy világ után következő dimenzió. Szellemek lakják, és számukra ez a világ olyan, mint számunkra a fizikai világ. Az asztrális síknak több szintje van: a két fő alsík az alacsonyabb asztrál és a magasabb asztrál.

Asztális test: egy olyan test, amely magasabb frekvencián vibrál, mint a fizikai test. Úgy gondolják, hogy a fizikai testén túl minden élő embernek van asztrális teste is. Néha “érzelmi test”-ként is emlegetik.

Aura: láthatatlan elektromágneses erőtér, amely az élőlényekből – emberekből, állatokból és növényekből – árad ki. Állapotára a gondolatok, az érzelmek, az egészség, és más információk is hatással vannak.

Az aura színek jelentése


Automatikus írás: az az írás, ami akkor jön létre, amikor szellemek irányítják az ember kezét. Automatikusan írni többféleképpen lehet, így ceruzával, írógéppel, számítógép klaviatúrával, stb…

Démon: egy másik dimenzióból származó ördögi teremtmény.

Diszkarnáció: olyan szellem, ami a fizikai sík csapdájába esett. Ez magasabb síkon való létezés helyett a saját teste nélkül él a földön. Hasonló értelmű a “szellem” és az “entitás” szavakhoz.

Médium: az a személy, aki pszichikai érzékenységénél fogva képes a szellemekkel érintkezni, és akin keresztül a szellemek megnyilatkozhatnak.

Ouija tábla: az a tábla, amelyre az abc betűi, az “igen” és “nem” szavak vannak meghatározott formában felfestve. Ehhez egy planchette tartozik, amely a táblán a médium által mozgatva kibetűzi az üzenetet. Az eszközt a szellemekkel való kapcsolatteremtésre használják, általában a spiritualisták.

Film a Ouija-tábla alapján - FilmdroidÖrdögűzés: az a rítus, amellyel a sátáni vagy démoni megszálló szellemeket űzik ki az emberekből vagy tárgyakból (házakból).

Ördögűző: igen magasan képzett specialista -rendszerint katolikus pap – aki egy meghatározott, úgynevezett ördögűző rituáléval űzi ki a megszállottból a sátáni vagy démonikus szellemet.

Plancette: az az eszköz, ami az ouija táblához tartozik. Ez általában egy egy mutatóval és rövid lábakkal ellátott kis, tábla, amely háromszög vagy szív alakú.

Pszichikus: olyan személy, mely az öt fizikai érzékszervvel felfoghatón túli érzékelésre is képes.

Pszichikus műtét: olyan, emberi testen végrehajtott operáció, amelyet médium által hajtanak végre.

Reinkarnáció: a lélek ciklikus visszatérése a fizikai síkra.

Római rituálé: az a hivatalos ördögűzési ceremónia, melyet katolikus papok végeznek.

Sámán: többnyire “boszorkányorvos” vagy “orvosságos ember”-ként ismert személy, aki ősi módszerekkel gyógyítja és őrzi meg a közösségéhez tartozók egészségét.

A sámánok kiválasztásáról, beavatásáról - Rejtélyek szigeteSzeánsz: spirituális gyűlés, mely a szellemekkel való kommunikáció vagy a szellemi jelenségek bemutatását célozza. Ezt a speciális gyűlést rendszerint médium vezeti.

Szellemkutató (dowser): az a személy, aki pszichikai képességei segítségével felismeri a láthatatlan dolgokat (földalatti vízért, ásványokat, olajat, entitásokat, egészséggel kapcsolatos dolgokat, stb…) Az ilyen embereket egyes helyeken “viziboszorkányoknak” (Water witch) nevezik.

Szellem: az ember hallhatatlan lénye. Általában felcserélhető a diszkarnáció vagy entitás szavakkal.

Szellemi vezetők: a szellemvilágból származó, igen magasan fejlett lelkek, akik az élő emberek megsegítésére vannak kiválasztva. Azon elhunyt szeretteink is lehetnek vezetők, akik sikeresen átjutottak a túlvilágba. Ők időről-időre visszatérnek, hogy az élet nehéz döntéshelyzeteiben utat mutassanak, irányítsák léptünk. Fontos tudni, hogy ők nem hatolnak be a megsegített emberek testébe vagy aurájába.

Szellemvilág: az élet azon színtere, melyet a fizikai világból sikeresen a Fénybe, vagy onnan még tovább jutott szellemek laknak. Az az elfogadott nézet, hogy ez a létsík magasabb frekvencián vibrál, mint a fizikai világ.

Tarot kártya: speciális kártyacsomag, mely segítségével a vetésen résztvevők múltjukat, jelenüket, jövőjüket akarják felfedni, vagy ezek körülményeit értelmezni. A különböző lapállásokat általában egy szellemi impulzusokra fogékony ember értelmezi.

Milyen tarot kártyát ajánlanak a kezdőknekTelepátia: gondolatok, gondolatképek vagy sugalmak szellemi úton való továbbítása vagy vétele.

Testen kívüli tapasztalat: amikor a szellem-test kilép a fizikai testből, de egy vékony un. “ezüstfonál”-lal továbbra is odakötődik. A jelenséget néha asztrál projekcióként, vagy lélekutazásként is emlegetik.

Tisztánhallás: az a képesség, amellyel rendelkezők meghallják a fizikai hangokon túli hangokat.

Tisztánlátás: az a képesség, amellyel rendelkezők meglátják a fizikai látás számára láthatatlan dolgokat.

Transz: csökkent tudatossági szintű, alvásszerű állapot. A transz mélysége a felszínestől az u.n. “mélytransz”-ig terjedhet. Lehet hipnotikus, autohipnotikus, vagy spontán.

Transzmédiumok: olyan mély pszichotikus érzékenységű személyek, akik egy időre átmenetileg szándékosan elvesztik a tudatukat abból a célból, hogy megszállhassák őket a kommunikálni vagy gyógyítani vágyó szellemek.

Tudatalatti: az elmének az a része, mely az u.n. “tudatküszöb” alatt működik. A tudatalatti képes arra, hogy pontosan úgy tárolja az emlékeket, ahogyan azokat a megtörténésük pillanatában érzékeltük.

Ujj-jelek: hipnotizőrök által használt kommunikációs rendszer, amellyel kapcsolatba léphetnek a hipnotizált személy tudatalattijával. Ilyenkor időlegesen a belső tudat irányítja az újjakat, és ez határozza meg, hogy az “igen”, a “nem” vagy a “nem akarok válaszolni” újjakat mozdítsa meg.

Vezetés (channeling): az olyan folyamat, amely során egy szellem egy médium fizikai teste által nyilvánul meg. Ez történhet beszédben, írásban, festésben, zenélésben vagy mások gyógyításában, sőt “műtétek” végrehajtásában.